metodologia

Metodologia

1. Entrevistes en profunditat

Es tracta d’entrevistes en les quals entrevisto al consumidor, usuari, comprador o stakeholder en les sales o, en el seu defecte, a la seva llar o en el seu lloc de treball amb la finalitat de comprendre en profunditat el seu perfil motivacional respecte a l’objecte d’estudi.

Opcionalment també puc realitzar aquest tipus d’entrevistes per telèfon o a través d’alguna plataforma online –generalment quan impliquen desplaçaments per tot el territori nacional.

2. Entrevistes etnogràfiques i estudis netnogràfics

Consisteixen en entrevistes de llarga durada (mínim dues hores) en l’entorn natural de la persona entrevistada amb la finalitat de conèixer en profunditat el seu estil de vida, valors i actituds per a poder connectar-los amb l’objecte d’estudi.

El mètode que faig servir és l’observació participant i paral·lelament realitzo un reportatge àudio visual que il·lustri de manera significativa el contingut verbal de l’entrevista i que serveixi de suport a l’informe.

Opcionalment també puc fer netnografia per a estudiar la realitat social que es desenvolupa en el ciberespai (xarxes socials, comunitats i fòrums públics) en relació a un determinat producte o marca.

3. Focus groups o grups de discussió

Es tracta de grups homogenis de consumidors, usuaris, compradors o stakeholders en els quals fomento la discussió espontània entorn a l’objecte d’estudi.

Opcionalment puc fer aquest tipus de grups online a través d’alguna plataforma. Aquestes plataformes online permeten interactuar amb tots els participants alhora i individualment, i permeten també interactuar amb el client en privat i mostrar materials de estímul per a testar.

4. Grups creatius, de co-creació o de innovació

Consisteixen en grups amb consumidors o usuaris, en els quals sovint el client final (marca) també hi participa, i en els quals l’objectiu no és avaluar, sinó crear nous productes o conceptes

El mètode que fem servir per a fomentar la creativitat del grup és l’aplicació de tècniques que estimulen el pensament lateral o divergent. Opcionalment ens acompanya un dibuixant professional que va realitzant il·lustracions a temps real de les idees que van sorgint.

5. Comunitats online

Es tracta de grups homogenis de consumidors o usuaris que interactuen entre si i amb mi utilitzant una plataforma online. Acostumen a durar diversos dies o fins i tot setmanes, i són particularment útils per a testar productes o serveis.

A diari vaig llençant preguntes y/o activitats a la comunitat i m’ocupo de que els participants mantinguin un nivell òptim de participació i de respostes, donant constantment feedback grupal i individual.